Jasmin Stavros

Legenda Hrvatske scene, ja volim da kažem da je to hrvatski Tom Jones i to i mislim…

Čovek zna svoj posao i ima energije za petoricu.

Staki , hvala na poverenju…

Muzika: Dušan Bačić    |       Tekst: Dušan Bačić   |    Aranžman: Bojan Dragojević

jasmin stavros-01-u2149

Pesme